Vi startede oprindeligt blot som en mail-liste


I 2008, da Naturstyrelsen to initiativ til at anlægge sporet i Store Dyrehave, var vi naturligvis mange fra Allerød og omegn som var med til dette arbejde. 


Umiddelbar efter sporet var færdigt, lavede vi en mail-liste på googlegroups hvor vi kunne sende besked til hinanden når vi var på vej i skoven.

Året efter anlagde Naturstyrelsen sport i Tokkekøb Hegn, og side har vi betragtet de to spor som vores hjemmebane.

Sporarbejde
Senere udvikleded det sig til en egentlig klub, med et (symbolsk) medlemskabsgebyr.

Årsagen til at vi blev omdannet til forening var at vi var blevet tilbudt status som formel samarbejdspartner med Naturstyrelsen, som den klub der vedligeholder sporet i Tokkekøb Hegn.

Formelt skete det ved udgangen af 2014 og i løbet af 20015 har vi haft to store og en række mindre sporbygger dage i Tokkekøb.

"Frihed til at være den klub du er"
Før vi stiftede os som forening var der ca 290 tilmeldte på vores liste, da vi formaliserede tingene og blev en klub, var der ca 45 som valgte at gå med over i selve klubben.

I samme periode har vi udviklet os til at have mere karakter af at være en sporbyggerklub, end en egentlig cykelklub.

I dag handler det mere om spader og stabilgrus end om egentlig cykelaktiviteter, men vi cykler sammen fast én gang om ugen (søndag) og vi har stadig fokus på at arrangere løb i Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave.

Vi har fundet vores plads, og det er vildt hyggeligt.

Vi er bundet sammen af en mail-liste på Googlegroups, her annonceres alle vores aktiviteter.